Vi är medlemmar i stora och lilla Björkens fiskevårdsområdesförening som upplåter fiske och säljer fiskekort. Sjöarna är välkända i sportfiskekretsar för goda fiskbestånd av främst gädda, abborre och ål.Framförallt finns grov gädda i sjöarna och fångster på över tio kilo rapporteras ganska ofta. Rekordfångsten är 15,2 kg

Fiskekort och båt att hyra finns vid infarten till sjön.
Vinterfiske