Nötkött

På Granared finns närmare 300 nötkreatur. Tjurkalvar köps in från mjölkbesättningar, föds upp som stutar och slaktas vid en levandevikt kring 620 kg och drygt 20 månaders ålder. Vi är medlemmar i Sjuhäradskött. Klicka på bilden för att komma till Sjuhäradskött.

Stutarna, eller oxar som de slaktmogna djuren rätteligen borde heta, vistas ute på bete under nästan två somrar. På det viset sköts 80 hektar betesmarker som öppnar upp och ger mångfald och variation i skogslandskapet.

Växtodlingen på 60 ha åkermark består av 45 ha vall och 15 ha vallinsådd med korn som skyddsgröda. Skörden ensileras till största delen i plansilo. Merparten av fodret är egenproducerat, men en del inköpt kraftfoder, spannmål och biprodukter kompletterar det egna fodret.

Vår största kund respektive leverantör till oss är KLS Ugglarps Dalsjöfors och Lantmännen.