Grus, nötkött och skog på Granared

Vy från gårdsplanen

 

Välkommen till vår hemsida där vi berättar om gården och vad vi gör på Granared. Granared ligger vid sjön St. Björken i nordvästra delen av Ulricehamns kommun och ägs och brukas av Harald och Hans Gradén. 

Vi är fyra verksamma i företaget, Harald, Magnus och Hans Gradén samt Michael Mård. Du hittar kontaktuppgifter till oss under sidan Kontakt.

Vår ambition är att hålla websidan uppdaterad med nyheter i verksamheten som är av intresse för kunder och leverantörer eller kollegor i branschen. Det hittar du direkt på den här sidan under nyheter nedan.

Ta en tur på vår hemsida och ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer.

Nyheter

Vi gör en prisjustering på våra väggrussorteringar. Vi sänker med 2 kr på 0/16 och höjer motsvarande på 0/22. Prisskillnaden blir 4 kr. Använd 0/16 på vägar med god bärighet för en hård tät slityta. 

Vi bygger en del vägar i vårt eget jord och skogsbruk och vi tar del av våra kunders erfarenheter av vägbyggen i skogsbruket. Vi har lärt oss att med god framförhållning och planering av vägbyggen kan man spara både pengar och grus. Vi säljer gärna grus, men vill också att våra kunder skall få så mycket väg som möjligt för pengarna. Med ledning av våra erfarenheter, hjälper vi  till med planering och projektering av vägbyggen i ditt jord eller skogsbruk. 

.

Djuren och växtodlingen formar landskapet

Omgivningarna präglas av ett småbrutet, kuperat landskap som växlar mellan åker betesmarker och skog. Lantbruket har anpassatts till naturgivna förutsättningar och domineras av betesbaserad köttproduktion och skogsbruk. En del av vårt nötkött säljs under varumärket Sjuhäradskött. Du hittar en länk på sidan Djur och växtodling. 

Entreprenadtjänster

Entreprenadtjänster med gårdens maskinresurser, lastmaskiner och skotare, tillhandahålls i närområdet. 

Grus i bergtäkten

En bergtäkt drivs i egen regi på gården som saluför ett tiotal olika sorteringar av grus och makadam. Är du intresserad av våra bergkrossprodukter hittar du information om produkter och användningsområden på sidan Bergtäkt. 

Torpmiljö

Under sidan rekreation hittar du en torpstuga att hyra i vacker och avkopplande miljö. En allmän badplats finns vid sjön, som också erbjuder ett utmärkt fiske.