0/80 är det grövsta förstärkningsgruset som kan spridas med bil. Lämpligt vid anläggning av skogsvägar samt andra vägar och anläggningar med god undergrund.

Väger c:a 2 ton/m3. Pris, hämtat i täkt, 79 kr/ton

Ett lämpligt lager vid anläggning är 10-20 cm. Vid 3 meter färdig vägbredd kan man räkna med 3,5 m 0/80. Det betyder c:a 0,7-1.5 ton per meter väg.

0/150 är det grövsta förstärkningsgruset och måste schaktas ut med lastmaskin eller läggas ut med grävmaskin . Lämpligt vid anläggning av skogsvägar och andra vägar och anläggningar med sämre undergrund.

Väger c:a 2 ton/m3. Pris i täkt, 66 kr/ ton.

Ett lämpligt lager vid anläggning är 25-35 cm. Vid 3 meter färdig vägbredd kan man räkna med 4 meter 0/150. Det betyder c:a 2-3 ton per meter väg.

63/150 är en mycket grov makadam som används vid anläggning av väg. Materialet är lätt och dränerande vilket innebär snabb upptorkning av vägkroppen. Går åt c:a 1,5-2 ton per meter väg.  Väger c:a 1500 kg /m3 och kostar 76 kr/ton i täkt.

Skogsbilväg grundlagd med 0/150