Grus och makadam

På gården finns en bergtäkt.Vi saluför ett tiotal bergkrossprodukter till återförsäljare och slutkunder. Produktionen är certifierad och produkterna CE-deklarerade. Det betyder att produktionen kontrolleras och produkterna uppfyller en deklarerad kvalitet. Priser och deklationer finns under respektive produktbeskrivning. Priserna är exklusive moms och transporter. 

Produktionen startar med losshållning. Berget borras och råberg sprängs loss. Råberget krossas sedan ner till 0/150(material från 0 upp till 150 mm) i en förkross. I nästa steg går materialet genom ett efterverk som finkrossar och sorterar fram färdiga produkter i sorteringar från 0/8 upp till 0/90. Under produktionen tas regelbundna prover som analyseras avseende egenskaper och siktkurvor, för att kontrollera överenstämmelsen med deklarerad kvalitet.

Produkterna läggs sedan i upplag med lastmaskin. Till sist vägs produkterna ut med lastmaskin. 

Stora leverantörer respektive kunder till oss är Tranemo Grus & Betong och Alingsås sprängtjänst som krossar och spränger samt Klemenz Transport och TeMaKon(konsulting och provning).

       

Certifikat på produktionskontrollen
Utlastning
Laddning
Tänt vare här