Vallgrödan är flerårig och innehåller vanligen gräsarter som timotej, svinglar, rajjgräs eller hybrider mellan gräsarterna. Klöver, som bidrar med kvävefixering och protein, brukar också finnas med i vallblandningen. Vallen, som är vår dominerande gröda anläggs med en korngröda som skydd. Vallen skördas minst tre gånger varje sommar och brukar förnyas efter tre år. Skördetidpunken, som ofta bestäms av vädret, är viktig för att optimera näringsvärden och avkastning.

Knappt en fjärdel av vallen pressas och ensileras i balar. Rundbalarna används som sommarfoder till djur på stall. Resten, liksom korngrödan(helsädesskörd), hackas med fälthack och ensileras i plansilo och blir vinterfoder till djuren.    

Korn med insådd av vall som skördas som helsäd
Vallar inför årets tredje och sista skörd i början på september
Vallinsådd efter skörd av korngrödan
Treårsvall inför tredjeskörd inpå livet